Deklaracja ochrony danych

Ochrona sfery prywatnej użytkownika podczas korzystania z naszej strony WWW jest dla nas ważną kwestią, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Korzystanie z naszej strony WWW nie wymaga podawania danych osobowych. Zapisujemy jedynie dane dostępowe bez powiązania z osobą, takie jak na przykład nazwa dostawcy usług internetowych, strony, z których nastąpiło przekierowanie na naszą stronę, czy nazwa wywołanego pliku. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu udoskonalenia naszej oferty i nie pozwalają na powiązanie z osobą użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkowych do wspomnianego celu. Sprzeciw należy kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Pliki cookies

Nasza strona WWW wykorzystuje pliki cookies. Są to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Umożliwiają one naszemu systemowi rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz zapamiętanie zawartości koszyka w czasie pomiędzy odwiedzinami naszej strony WWW. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W przeglądarce istnieje opcja zablokowania akceptowania plików cookies. Ponadto pliki cookies można w każdej chwili usunąć.

Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wymaga tego bezpośrednio realizacja zamówienia.

Reklama

Podane przez użytkownika dane nie są wykorzystywane do celów reklamowych. Adres e-mail użytkownika wykorzystujemy do przesłania naszego biuletynu informacyjnego wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika, którą w każdej chwili może on cofnąć.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, serwisu do analizowania stron internetowych firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. "„ciasteczka”", czyli pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Dostarczane przez ciasteczka informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej (wraz z adresem IP) są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje zebrane w ten sposób informacje do analizy używalności niniejszej witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności witryny dla administratora strony oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu. W razie potrzeby Google udostępnia te informacje także podmiotom trzecim, o ile tak stanowią przepisy lub w przypadku gdy podmioty trzecie przetwarzają je na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie powiązuje adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisanymi przez Google. Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki można uniemożliwić instalację ciasteczek; podkreślamy jednak, że w takim wypadku korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może być niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie pozyskanych przez firmę Google danych w opisany wcześniej sposób i w deklarowanym wcześniej celu.
Dodatek umożliwiający wyłączenie skryptów Google Analytics w przeglądarce oferuje użytkownikowi większą kontrolę nad danymi gromadzonymi przez usługę Google Analytics. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie zapisywania swoich danych, powinien zainstalować narzędzie dezaktywacji zapisu, udostępnione przez Google pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do nieodpłatnej informacji o jego danych zgromadzonych w systemie, jak również w razie potrzeby prawo do korygowania, blokowania oraz usuwania tych danych.